Programje

Vse metode, ki jih uporabljamo so implementirane v R knjižnici relsurv :

  • Uradna stran na CRAN

  • Nekaj dodatnih informacij

  • Članki na temo knjižnice:

  • Osnovni opis knjiznice s poudarkom na regresijskih modelih:

POHAR, Maja, STARE, Janez. Relative survival analysis in R. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2006, 81 (3): 272-278. PDF

  • Opis metod, opis knjiznice in funkcij za lažje delo:

POHAR PERME, Maja, STARE, Janez. Making relative survival analysis relatively easy. Comput. biol. med., 2007, 37 (12): 1741-1749. PDF

Kontakt

Maja Pohar Perme
maja.pohar@mf.uni-lj.si
 
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Financirano s strani ARRS :