Raziskovalna ekipa

Člani ekipe Inštitucija Izbrane objave Bibliografija v SICRISu
Maja Pohar Perme IBMI povezava povezava
Janez Stare IBMI povezava povezava
Klemen Pavlič IBMI   povezava
Nataša Kejžar IBMI povezava povezava
Rok Blagus IBMI povezava povezava
Dimitar Hristovski IBMI   povezava
Emil Hudomalj IBMI   povezava
Branimir Leskošek IBMI   povezava
Maja Primic Žakelj Cancer Registry   povezava
Vesna Zadnik Cancer Registry   povezava
Tina Žagar Cancer Registry   povezava
Katja Jarm Cancer Registry   povezava
Urška Ivanuš Cancer Registry   povezava
Voyko Kavčič BRIS   povezava

 

Povezava do SICRIS

Kontakt

Maja Pohar Perme
maja.pohar@mf.uni-lj.si
 
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Financirano s strani ARRS :