Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom

O projektu

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt koordinira Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko na Medicinski fakulteta Univerze v Ljubljani, vodja projekta je Maja Pohar Perme. Pri projektu sodelujeta Register raka Republike Slovenije in Zavod BRIS. Triletni projekt se je pričel z januarjem 2016, njegov cilj je izboljšati metode ocenjevanja preživetja na podlagi podatkov registrov raka. Natanko želimo raziskati lastnosti ocenjevanja različnih mer preživetja in poiskati rešitve za vprašanja, ki se pojavijo pri praktični uporabi cenilk.

Zadnje novice

Objavljen članek v Biostatistics

Kontakt

Maja Pohar Perme
maja.pohar@mf.uni-lj.si
 
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Financirano s strani ARRS :