Objave

Objave v času projekta:

 • Pregled neparametričnih cenilk in implementacija v R:

            POHAR PERME, Maja, PAVLIČ, Klemen. Nonparametric relative survival analysis with the R package relsurv. Journal of statistical software,

            2018, 87(8)1-27   povezava

 • Testi za ocenjevanje kvalitete prileganja:

            PAVLIČ, Klemen, MARTINUSSEN, Torben, ANDERSEN KRAGH, Per. Goodness of fit tests for estimating equations based on pseudo-observations.

             Lifetime data analysis, 2018 povezava

 • Ocenjevanje čistega preživetja s pomočjo psevdo-vrednosti:

            PAVLIČ, Klemen, POHAR PERME, Maja. Using pseudo-observations for estimation in relative survival. Biostatistics,  2018  povezava

 • Lastnosti testa log-rank za primerjavo krivulj čistega preživetja:

PAVLIČ, Klemen, POHAR PERME, Maja. On comparison of net survival curves.  BMC Medical  Research Methodology, 2017, 17:79. Open source

 • Mere v relativnem preživetju

POHAR PERME, Maja, ESTEVE Jacques, RACHET Bernard. Analyzing population-based cancer survival - settling the controversies. BMC Cancer, 2016, 16:933. Open source

 

Izbrane pretekle objave skupine na temo projekta

 • Ocenjevanje čistega preživetja - opis obstoječih metod, nova cenilka:

POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ESTEVE, Jacques. On Estimation of relative survival.  PDF

 • O informativnem krnjenju:

REBOLJ KODRE, Anamarija, POHAR PERME, Maja. Informative censoring in relative survival. Statistics in Medicine, 2013, 32: 4791-4802 (PDF The definitive version is available at onlinelibrary.wiley.com.) (doi)

 • Semi-parametrični aditivni model:

POHAR PERME, Maja, HENDERSON, Robin, STARE, Janez. An approach to estimation in relative survival regression. Biostat. (Oxf. Print), 2009, 10 (1): 136-146. PDF, supplement

 • Osnovni opis knjiznice relsurv - o regresijskih modelih:

POHAR, Maja, STARE, Janez. Relative survival analysis in R. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2006, 81 (3): 272-278. PDF

 • Opis metodologije relativnega preživetja, opis knjiznice  relsurv:

POHAR PERME, Maja, STARE, Janez. Making relative survival analysis relatively easy. Comput. biol. med., 2007, 37 (12): 1741-1749. PDF

 • Individualno relativno preživetje:

STARE, Janez, HENDERSON, Robin, POHAR, Maja. An individual measure of relative survival. Journal of the Royal Statistical Society Series C, 2005, 54 (1), 115-126. PDF

 • Kvaliteta prileganja modelov:

STARE, Janez, POHAR, Maja, HENDERSON, Robin. Goodness of fit of relative survival models. Statistics in Medicine, 2005, 24 (24): 3911-3925. PDF

 • Kvaliteta prileganja - opis metod, interpretacija:

POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, HENDERSON, Robin. Goodness of fit in relative survival regression. V: 57th Session of the International Statistical Institute, 16-22 August 2009, Durban. Abstracts. Durban: Statistics South Africa, 2009, str. 170. PDF

 • Pregledni članek o pseudo-vrednostih v analizi preživetja:

ANDERSEN KRAGH, Per, POHAR PERME, Maja. Pseudo-observations in survival analysis. Stat Methods Med Res, 2010, 19: 71-99 (doi), (PDF)

 • Uporaba pseudo-vrednosti pri preverjanju predpostavk regresijskih modelov v analizi preživetja:

POHAR PERME, Maja, ANDERSEN KRAGH, Per. Checking hazard regression models using pseudo-observations. Stat Med, 2008, 27 (25): 5309-5328 (doi), (NIH free access)
 

 • Knjižnice za uporabo pseudo-vrednosti v  R-u in  SAS-u:

KLEIN, John P., GERSTER, Mette, ANDERSEN, Per Kragh, TARIMA, Sergey, POHAR PERME, Maja. SAS and R functions to compute pseudo-values for censored data regression. Comput. methods programs biomed., 2008, 89 (3): 289-300 (doi), (PDF)

 

Kontakt

Maja Pohar Perme
maja.pohar@mf.uni-lj.si
 
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Financirano s strani ARRS :