Objavljen članek v Biostatistics

V ugledni reviji Biostatistics smo objavili članek "Using Pseudo-observations for estimation in relative survival". Članek opisuje uporabo pseudo-vrednosti za ocenjevanje v relativnem preživetju. 

Kontakt

Maja Pohar Perme
maja.pohar@mf.uni-lj.si
 
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Financirano s strani ARRS :